BuurtTafel Spoolde

Van oktober tot en met mei organiseren enkele buurtgenoten een BuurtTafel in de kleine zaal van het Buurthuis. Een keer per maand wordt een drie-gangenmenu gekookt voor Spoolder 65+ -ers. Op informele manier kunnen ouderen nieuwe mensen leren kennen en het contact met de buurt onderhouden.

Voor de maaltijd wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. Van tevoren aanmelden is noodzakelijk in verband met het grote aantal geïnteresseerden.

Voor de tweede helft van 2018 zijn op dit moment de volgende BuurtTafeldata ingepland:
di 2 oktober
di 6 november
di 4 december

De data voor de eerste helft van 2019 zijn:
wo 9 januari
di 5 februari
di 5 maart
di 2 april
di 7 mei
De BuurtTafel stopt tijdelijk in de zomervakantie.
De data in het najaar zullen zodra deze bekend zijn hier worden gepubliceerd.

Als u vragen hebt over de BuurtTafel Spoolde of als u zich wilt aanmelden om mee te eten dan kunt u bellen met of mailen naar
Janny Borst:
tel: 038-412870
e-mail: j.d.borst@ziggo.nl

Media over de buurttafel: Website De Gasthuizen (mrt 2017)

Laatste buurttafel in de grote zaal vóór de zomervakantie 2017