BuurtTafel Spoolde

Van oktober tot en met mei organiseren enkele buurtgenoten een BuurtTafel in de kleine zaal van het Buurthuis. Een keer per maand wordt een drie-gangenmenu gekookt voor Spoolder 65+ -ers. Op informele manier kunnen ouderen nieuwe mensen leren kennen en het contact met de buurt onderhouden.

Voor de maaltijd wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. Van tevoren aanmelden is noodzakelijk in verband met het grote aantal ge√Įnteresseerden.

Voor het seizoen 2019/2020 zijn op dit moment de volgende BuurtTafeldata ingepland:

Dinsdag 8 oktober
Dinsdag 5 november
Dinsdag 3 december
woensdag 8 januari

Dinsdag 4 februari
Dinsdag 3 maart
Dinsdag 7 april
Dinsdag 12 mei

De BuurtTafel stopt tijdelijk in de zomervakantie.
De data in het najaar van 2020 zullen, zodra deze bekend zijn, hier worden gepubliceerd.

Als u vragen hebt over de BuurtTafel Spoolde of als u zich wilt aanmelden om mee te eten dan kunt u bellen met of mailen naar
Janny Borst:
tel: 038-4212870
e-mail: j.d.borst@ziggo.nl

Media over de buurttafel: Website De Gasthuizen (mrt 2017)