Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Buurthuis Eben Haëzer bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB) waarin de volgende personen op vrijwillige basis zitting hebben:

Sander Uiterwijk (AB & DB); voorzitter
Henny Oosterlaar (AB & DB); secretaris
Herman Nagelmaeker (AB & DB); penningmeester
Wiebe Buter (AB); vertegenwoordiger Oranjevereniging Spoolde
Afke Jukema (AB); vertegenwoordiger Buurttafel
Jan Boogerd (AB); vertegenwoordiger Kaartclub Spoolde
Ineke Enders (AB); vertegenwoordiger Spoolder Gym
Harmke Scheffer (AB); algemeen bestuurslid
Hermen Jan Borst (AB); algemeen bestuurslid

Adviseur van het verenigingsbestuur is:
Engelien van Assen (beheerder); deze is als vaste adviseur bij alle algemene vergaderingen van het Algemeen Bestuur aanwezig

Het Algemeen Bestuur overlegt minimaal zes keer per jaar.