Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Buurthuis Eben Ha√ęzer bestaat uit een¬†Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB) waarin de volgende personen op vrijwillige basis zitting hebben:

Sander Uiterwijk (AB & DB); voorzitter
Eveline van Leusen (AB & DB); secretaris
Herman Nagelmaeker (AB & DB); penningmeester
Wiebe Buter (AB); vertegenwoordiger Oranjevereniging Spoolde
Henk Vos (AB); vertegenwoordiger Kaartclub Spoolde
Jaap Vrieswijk (AB); vertegenwoordiger Spoolderbelangen
Henrieke Knobbe (AB); algemeen bestuurslid
Hermen Jan Borst (AB); algemeen bestuurslid

Het Algemeen Bestuur overlegt minimaal zes keer per jaar.