Spoolder Gym

Spooldergym, oorspronkelijk gestart als Ouderengymnastiek, is in 1991 opgericht door een aantal bewoners van de Beukenallee die het belangrijk vonden om met elkaar wat aan de conditie te doen. De leeftijd om mee te doen was vanaf 55 jaar en voor zowel mannen als vrouwen.

Elke woensdagmorgen is er gym. De start is om 10.00 uur. De lessen worden gegeven in de vernieuwde grote zaal van het Buurthuis. Als doelgroep gaan we nu uit van alle 50+’ers in Spoolde. Dat betekent echter niet, dat niet-Spooldenaren niet welkom zijn. Momenteel hebben we 16 leden waarvan 1 man.

De lessen zijn heel divers. Er wordt gewerkt aan de conditie d.m.v. loopoefeningen en de buik- en rugspieren worden getraind. Er zijn oefeningen waarbij de coördinatie wordt geoefend. Dit bereik je door twee verschillende oefeningen (spiergroepen) tegelijk te doen. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van matjes waarop grondoefeningen kunnen worden gedaan. Voor diegenen die dat niet meer kunnen of durven worden de oefeningen aangepast en zij kunnen dan met behulp van de stoel worden gedaan.

Voor het trainen van o.a. de armspieren kan gebruik worden gemaakt van gewichtjes. De lessen worden soms afgesloten met een balspel. Het verdere materiaal waarover we kunnen beschikken zijn fitnesselastieken, stokken, kleine ballen enz. Ook hebben de beschikking over oude fietsbanden waarmee je fantastisch rekoefeningen kunt doen. Zoals je ziet is er voor elk wat wils.

Om al deze lessen te kunnen verzorgen hebben we drie docenten die soms hun eigen materiaal meenemen. De wijze van les geven is heel divers net zoals de leeftijd en daardoor heel inspirerend voor de groep.

Zoals in het begin is gesteld is de gym elke woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur. Om de week echter beginnen we om 09.45 uur. Dit in verband met het werk van Jorian, onze jongste docent, we stoppen dan ook vroeger.

Na de gym wordt er gezamenlijk koffie gedronken en worden de jarigen toegezongen.

De contributie bedraagt € 8,00 per maand en het seizoen wordt in mei afgesloten met een gezamenlijk etentje in een restaurant in de omgeving waarbij ook de partners welkom zijn.

Na de zomervakantie is de start op de 1e woensdag in september.

Het nieuwe jaar wordt traditioneel begonnen met de zgn nieuwjaarsborrel, eerst koffie drinken en daarna met een hapje en een drankje toasten op het nieuwe jaar en onze goede voornemens.

Informatie kan worden gevraagd bij de voorzitter mevrouw I. Enders telnr. 038-4650320 of bij de secretaris mevrouw L. Visser telnr. 038-4214711. Ook kun je gewoon een keer komen kijken.

In 2016 stond een uitgebreid artikel in het wijkblad De Papenacker.